Európska legislatíva pre ochranu sluchu

Správny chránič sluchu umožňuje prenikať zvuk (nižšej intenzity) a redukuje neúnosný zvuk (hluk) na akceptovateľnú hladinu (75- 85 dB). Vhodný nie je chránič, ktorý  tlmí nedostatočne, ale ani chránič, ktorý poskytuje príliš veľkú ochranu (< 70 dB s nasadeným chráničom), pretože môže spôsobovať komunikačné problémy a z nich vyplývajúci pocit nepohodlia.

Z tohoto dôvodu pozostáva proces výberu správnej ochrany sluchu z nasledovných krokov:

  • identifikácia druhu hluku: stály, meniaci sa, prerušovaný, pulzujúci
  • zmeranie hlučnosti na pracovisku: intenzita (dB), frekvencia (Hz)
  • vypočítanie potrebného zníženia hladiny hluku, ktorým je možné dosiahnuť akceptovateľnú hodnotu