Kontaktujte nás

EUROMARK safe s.r.o.

Benkova 9
P. O. Box 77
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 
     +421 32 774 2411
    euromark@euromark.sk

registrovaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro , Vložka číslo:  26786/R

IČO:  46803106
DIČ:  2023579657
IČ DPH:   SK2023579657

 

Richard Brázdil
konateľ
rbrazdil@euromark.sk
+421 905 269 120
+421 32 7742412
Mgr. Dušan Bánovský
obchodný riaditeľ
dbanovsky@euromark.sk
+421 905 793 827
+421 32 7742414
Viera Kotlebová
asistentka OOP
vkotlebova@euromark
+421 905 382 230
+421 32 7742411
Anna Horňáková
príjem tovaru
ahornakova@euromark.sk
+421 32 7742419
Richard Brázdil
IT podpora
richardbrazdil@icloud.com
+421 908 121 919
Ing. Dana Straková
ekonomika
ucto@euromark.sk
+421 32 7742423